Ellen Adarna at John Lloyd Cruz nasa Switzerland

Ellen Adarna at John Lloyd Cruz nasa Switzerland

Pagkatapos pasyalan ang bansang Morocco at Paris, ay tumungo naman sina Ellen Adarna at John Lloyd Cruz sa Switzerland. Kasalukuyang naka-leave of absense si John Lloyd sa kanyang showbiz career.

Sa isang Instagram photo upload ni Ellen ay sinabi niyang “Squishy Mashhhh and eating Mashhhhh 😬😂 #mood”

Squishy Mashhhh and eating Mashhhhh 😬😂 #mood

A post shared by Ellen Adarna (@maria.elena.adarna) on

(Photo source: Instagram – @maria.elena.adarna)


Share This Post