Enrique Gil, James Reid, Bailey May at iba pa kasali sa ‘100 Most Handsome Faces 2018’

Enrique Gil, James Reid, Bailey May at iba pa kasali sa ‘100 Most Handsome Faces 2018’

Nakapasok muli sa listahan ng ”100 Most Handsome Faces (Male) 2018′ ang ilan sa ating mga artistang lalaki. Kasali sa listahan sina Enrique Gil, James Reid, Bailey May, Tanner Mata, at Daniel Matsunaga.

Ang nasabing botohan ay organized ng TC Candler.

(Photo source: Instagram – @tccandler)


Share This Post