Mother and Daughter: Gloria Diaz and Isabelle Daza

Mother and Daughter:  Gloria Diaz and Isabelle Daza

Hindi maikakaila ang angking kagandahan ng mag-inang si Gloria Diaz at Isabelle Daza. Ikinasal kamakailan si Isabelle kay Adrien Semblat sa Arezzo, Tuscany, Italy.

Dinaluhan ito ng mga pamilya at mga malalapit na kaibigan.

(Photo source: Instagram – @patdy11)


Share This Post