Masaya at may konting lungkot ang nadadama ng mga lalaking tagahanga ni Kim Domingo ng mabalitaan nilang tila may bagong boyfriend na si Kim. Ang katauhan ng nasabing bagong boyfriend…