Karamihan ng mga artista ay nagbabakasyon kapag Holy Week, nguni’t hindi nangangahulagan na nakalimutan na nila ang kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sa isang Instagram post ng entertainment columnist…