Lucy Torres and Richard Gomez: A Picture of Perfect Love

Lucy Torres and Richard Gomez:  A Picture of Perfect Love

Hindi maitatanggi na sina Lucy Torres at Richard Gomez ang isa sa may pinakamatatag na relasyon sa mundo ng showbiz. Kahit gaano sila kaabala sa kani-kanilang responsibilidad ay hindi nila nakakalimutan na magbigay ng oras sa isat-isa at sa kanilang pamilya.

Giving time to each other seems to be the secret to a successful relationship between Richard and Lucy.

(Photo source: Instagram – @lucytgomez)


Share This Post