Connect
To Top

Kim Chiu: “So lahat ng panloloko, hindi mo kaagad mapapatawad”

Actress Kim Chiu gave her opinion on the question whether she will is ready to become friends with her ex-partner. The said interview happened during the press conference of ‘Linlang.’

According to Kim, not all wounds will heal easily and fast, it takes time.

“Lahat naman ng sugat hindi naman siya agad-agad gumagaling. So lahat ng panloloko, hindi mo kaagad mapapatawad. So I think it involves time and acceptance,” said Kim.

“May consideration din na kasama sa time and acceptance and be considerate para sa anak n’yo para hindi naman siya ma-trauma.” Kim added.

“I-set aside mo na ‘yung hate… pero ayun nga may time at ‘yun nga may oras na kailangan daanan ‘yung proseso. Hindi din naman kasi siya in one click.” Kim said.

(Photo source: Instagram – @chinitaprincess)

You must be logged in to post a comment Login

More in News